+ Evenement plaatsen

Domburg

Domburg is een stad in de gemeente Veere, in Zeeland. Het is gelegen aan de westkust van het voormalige eiland Walcheren en is de op twee na oudste badplaats van het land. Domburg telt per 1 januari 2010 1490 inwoners.

In de Romeinse tijd werd de Nehalennia-tempel gebouwd. Deze werd na de 7e eeuw bedolven onder duinzand om in de 17e eeuw weer aan de oppervlakte te komen. Door het verder afkalven van de kust kwam zij al spoedig onder water te liggen. Schippers beschouwden Nehalennia als beschermgodin en maakten, na de zee├źn getrotseerd te hebben, een stenen gedenkschrift.

Over de tempel zelf bestaat weinig zekerheid. Volgens de 17e-eeuwse Zeeuwse historicus Smallegange was uit het patroon van de vondsten af te leiden dat de tempel rond moet zijn geweest. Na verdere afslag van de duinen kwam rond 1700 echter een rechthoekige vloer tevoorschijn. In de omgeving van de tempel werden verder boomstronken en munten gevonden. Niet alle resten zijn uit de Romeinse tijd. Zo zijn er bij de munten Angel-Saksische sceattas uit de 7e eeuw aangetroffen.

De gevonden altaarstenen werden gedurende vele jaren bewaard in de kerk. Bij een grote brand van de kerk in 1848 en bij het puinruimen daarna zijn de stenen zwaar beschadigd. Gelukkig had juist daarvoor een conservator van het Leidse Museum voor Oudheden de stenen laten tekenen en daarvan een platenatlas uitgegeven. De restanten van de stenen zijn nadien overgedragen aan het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en tegenwoordig in bruikleen gegeven aan het Zeeuws museum.
Middeleeuwen
Walichrum

In de duinen ten noordoosten van Domburg lag in de vroege Middeleeuwen de handels- en havenplaats Walichrum die in de 8e eeuw een bloeiperiode moet hebben doorgemaakt. Dat wordt afgeleid uit de vele muntvondsten die in de loop der jaren op het strand zijn gedaan. De naam van deze plaats moet zijn samengevallen met de aanduiding van het eiland Walcheren. Van Heeringen (zie bronnen) meent dat de oudste kerk van Walcheren hier heeft gestaan vanuit welke kerk voor 1067 de dochterkerken Oostkapelle en Westkapelle zijn gesticht. Onder invloed van inpoldering en de toegenomen agrarische betekenis van het achterland van de duinstrook is het zwaartepunt van het eiland later verplaatst naar Middelburg.

Domburg staat ook bekend als een plek waar in het begin van de 20e eeuw veel kunstenaars naar toe trokken om daar de inspiratie van het "Zeeuwse Licht" op te zoeken. Jan Toorop was een van de bekendste schilders die, samen met een aantal bevriende kunstenaars, Domburg regelmatig bezocht. Hij bouwde bij de duinen een klein tentoonstellingslokaal ("Het Kotje van Toorop") om verkoopexposities te organiseren. Een andere bekende schilder die in Domburg werkte was Piet Mondriaan, die hier vooral veel schetsen maakte van de zee en het kerkje, waaruit later zijn eerste abstracte werken ontstonden ("Pier en Oceaan"). In het Mondriaanjaar 1994 werd door het Marie Tak van Poortvliet Museum het tentoonstellingslokaal van Toorop heropgericht.

Door deze plaats loopt de Europese wandelroute E9, ter plaatse ook Deltapad geheten. De E9 loopt langs de kust van Portugal naar de Baltische staten.

Ten westen van Domburg ligt een 9 holes golfbaan van de Domburgsche Golf Club.

In Domburg kunnen toeristen zomers genieten van het ringrijden deze oude folkloristische sport trekt elk jaar weer veel bekijks. De wedstrijden, georganiseerd door de Domburgse Ringrijders Vereniging, worden geheel volgens traditie op de markt gehouden.

Jaarlijks wordt in Domburg de surfwedstrijd de "Domburg Classic" gehouden. Naast de Domburg Classic zijn er ook nog verschillende andere wedstrijden zoals de Zeeuwse Kampioenschappen.

Geen evenementen binnenkort

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief Domburg en ontvang vanzelf een bericht wanneer er evenementen zijn.

Domburg in het nieuws

50-plussers hebben 'juiste mentaliteit' voor horecawerk (video)

Een van de oplossingen om het personeelstekort in de Zeeuwse horeca op te lossen is het aantrekken van 50-plussers. Volgens werkgevers zijn ze loyaal en hebben ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel...

50-plussers hebben 'juiste mentaliteit' voor horecawerk (video)

Een van de oplossingen om het personeelstekort in de Zeeuwse horeca op te lossen is het aantrekken van 50-plussers. Volgens werkgevers zijn ze loyaal en hebben ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel...

50-plussers hebben 'juiste mentaliteit' voor horecawerk (video)

Een van de oplossingen om het personeelstekort in de Zeeuwse horeca op te lossen is het aantrekken van 50-plussers. Volgens werkgevers zijn ze loyaal en hebben ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel...

Internationaal congres voor badplaatsen komt naar Domburg

De internationale koepelorganisatie van badplaatsen komt volgend jaar naar Domburg voor haar jaarlijkse congres. Dat heeft de organisatie vandaag besloten op hun bijeenkomst in Rome.

Internationaal congres voor badplaatsen komt naar Domburg

De internationale koepelorganisatie van badplaatsen komt volgend jaar naar Domburg voor haar jaarlijkse congres. Dat heeft de organisatie vandaag besloten op hun bijeenkomst in Rome.