+ Evenement plaatsen

Hulst

Hulst is een vestingstad in Zeeland, en hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Hulst. De stad heeft 10.802 inwoners (2010) en is daarmee de vijfde plaats van Zeeland.

Hulst profileert zich als de "meest Vlaamse stad" van Nederland. Vooral de Bourgondische levensstijl van de stad Hulst trekt veel Belgische toeristen. Het oorspronkelijke dialect van Hulst en de omliggende (katholieke) dorpen wijkt sterk af van de overige Zeeuwse dialecten en vertoont een sterke continuïteit met de dialecten in het noorden van het Waasland (België, provincie Oost-Vlaanderen). Hulst ligt ca. 30 km van Antwerpen.

Hulst is er trots op genoemd te worden in het middeleeuwse Van den vos Reynaerde. Het feit wordt gememoreerd met een standbeeld voor Reintje.

De stad Hulst zelf is één van de zeventien Beschermde stads- en dorpsgezichten in Zeeland. De stad telt 68 rijksmonumenten, zie Lijst van rijksmonumenten in Hulst.

Bezienswaarsigheden in Hulst

De Sint-Willibrordusbasiliek werd in de 15e eeuw gebouwd maar pas in 1535 opgeleverd. Bij de inname van Hulst door de Staatsen, in 1645, werd de kerk protestants, sinds de Franse tijd werd de kerk gedeeld met de rooms-katholieken. Sinds 1930 is het weer een rooms-katholieke kerk en werd het een basiliek.

De Protestantse kerk, aan Houtmarkt 11, werd in 1930 ingewijd. Ze verving de Willibrordusbasiliek, die naar de katholieken overging. Delen van het interieur van de toenmalige Willibrordusbasiliek, te weten de kansel uit het midden van de 17e eeuw, de herenbank, kroonluchters en koorhekken, verhuidsden mee. Het orgel stamt uit 1971 en werd vervaardigd door de firma Fama & Raadgever.

Refugiehuis Ten Duinen, aan Steenstraat 28, was het refugiehuis van de Abdij Ten Duinen. Het werd in de 2e helft van de 16e eeuw gebouwd en verving een eerder refugiehuis dat zich aan de Potterstraat bevond. Het is een hoog huis, dat onderkelderd is. In 1645 verloor het zijn religieuze functie en werd het meestal Princehof genoemd. Omstreeks 1800 was er een jeneverstokerij gevestigd in het gebouw en tegenwoordig bevindt zich er het streekmuseum De Vier Ambachten. De gepleisterde gevel is aangebracht in 1860.

Refugiehuis Cambron, aan Steenstraat 14, was het refugiehuis van de Abdij van Cambron. De abdij kocht het pand in 1562, voordien was men aan de Overdamstraat gevestigd. Omstreeks 1790 werd een deuromlijsting in Lodewijk XVI-stijl aangebracht. Begin 19e eeuw woonde burgemeester Pierssens er, en vanaf begin 20e eeuw zijn er winkels in het gebouw.

Refugiehuis Baudelo, aan Baudeloo 20, was het refugiehuis van de Abdij van Boudelo. Het is een L-vormig pand met trapgevels en een achtkantig traptorentje in de binnenhoek. Het werd gebouwd in het derde kwart van de 15e eeuw. In 1584 werd het een hospitaal. Van einde 17e eeuw tot 1832 was het in handen van de familie Von Raden. Van 1861 tot 1987 was het een Liefdesgesticht, waarna het een muziekschool werd.

Het voormalig Sint-Elisabethgasthuis, aan de Gentsestraat 18-24, werd in de 16e eeuw gebouwd en na 1645 tot vier woonhuizen verbouwd. Ze zijn later diverse malen gewijzigd, zo heeft nummer 20 een winkelpui uit 1895.

Het Stadhuis van Hulst is gebouwd in gotische stijl. In het stadhuis zijn veel schilderijen, oude kaarten en gravures tentoongesteld, waaronder een werk van Jacob Jordaens.

Het voormalige Gouvernementshuis, aan Markt 24, is een breed pant dat voorheen De Rijkenborch heette en oorspronkelijk gebouwd was voor het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk. Na 1645 werd het pand verbouwd en zetelde de gouverneur, Hendrik van Nassau-Siegen, in dit huis. Begin 19e eeuw kwam de familie Seyditz er wonen en werd het huis in 1840 opnieuw sterk gewijzigd. In 1973 werd het een bankgebouw, om in 1990 te worden gerestaureerd. De onderkeldering en de zijtrapgevels herinneren nog aan de middeleeuwse oorsprong van dit huis.

Het Landshuis, aan Steenstraat 36, was oorspronkelijk het Landthuys van het Hulster Ambacht, dat in 1576 werd gebouwd, maar in 1596 verwoest. In 1655 werd een nieuw landhuis gebouwd. Omstreeks 1730 werd het verbouwd in Lodewijk XIV-stijl. In de Franse tijd werden de wapens van het ambacht en de Generaliteit boven de ingang weggehakt. Het gebouw was daarna als kantongerecht in gebruik en bezat ook een cachot. In 1977-1978 werd het huis gerestaureerd.

Hulst kent een aantal interessante Woonhuizen. Veel van deze huizen zijn verbouwd in later tijd, maar vooral het pand Steenstraat 3, uit 1640, toont nog een natuurstenen trapgevel en een gevelsteen waarop een molen staat afgebeeld.

De Stadspomp is een hardstenen pomp uit het midden van de 18e eeuw.

De Stadsmolen is een ronde stenen stellingmolen uit 1792 die fungeerde als walmolen.

Het Reynaertmonument aan de Gentsepoort, werd vervaardigd in 1938 door Anton Damen. Het is een bronzen vos die in pelgrimskleren de trap bestijgt naar het hof van Koning Nobel, uitgebeeld op een kalkstenen plaat. Oorspronkelijk stond het op de Markt, en na 1945 werd het naar de Gentsepoort verplaatst.

Als de vos de passie preekt (boer let op uw eenden) is een humoristische beeldengroep op de Markt, waarin de vos Reynaerde een zestal eenden toepreekt. De eenden werden vervaardigd uit zwerfkeien met bronzen kop en poten. Het kunstwerk werd vervaardigd door Chris Ferket.

Geen evenementen binnenkort

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief Hulst en ontvang vanzelf een bericht wanneer er evenementen zijn.

Hulst in het nieuws

Dit was Vestrock 2017 (video)

HULST -  Drie dagen Vestrock zitten er weer op. Drie dagen lang konden festivalgangers genieten van muziek, theater en colleges. Bekijk onze samenvatting van veertig minuten. ...

Dit was Vestrock 2017 (video)

HULST -  Drie dagen Vestrock zitten er weer op. Drie dagen lang konden festivalgangers genieten van muziek, theater en colleges. Bekijk onze samenvatting van veertig minuten. ...

Vestrock: sfeer, trots en rocken! (video)

Twee jongens, de armen om elkaars schouders geslagen, de duimen omhoog. Eentje roept in de camera, terwijl-ie met zijn hand op zijn borst tikt : "Hé, mooie muziek. Zeeland joh, dit is Zeelan...

Vestrock: sfeer, trots en rocken! (video)

Twee jongens, de armen om elkaars schouders geslagen, de duimen omhoog. Eentje roept in de camera, terwijl-ie met zijn hand op zijn borst tikt : "Hé, mooie muziek. Zeeland joh, dit is Zeelan...

Vestrock: sfeer, trots en rocken! (video)

Twee jongens, de armen om elkaars schouders geslagen, de duimen omhoog. Eentje roept in de camera, terwijl-ie met zijn hand op zijn borst tikt : "Hé, mooie muziek. Zeeland joh, dit is Zeelan...