+ Evenement plaatsen

Krabbendijke

Krabbendijke is een dorp in de gemeente Reimerswaal op Zuid-Beveland, in de Nederlandse provincie Zeeland. Het dorp heeft 4426 inwoners (2008).

Krabbendijke is een van de strengst protestants-christelijke dorpen van Zeeland: bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 kreeg de Staatkundig Gereformeerde Partij hier 43,2% van de stemmen, de ChristenUnie 9,0%. Krabbendijke telt een hervormde gemeente, een gereformeerde gemeente, een Protestantse Gemeente en een gereformeerde kerk. Krabbendijke wordt door de grote vertegenwoordiging van SGP-stemmers en leden van de gereformeerde gemeente gerekend tot de zogenaamde Bijbelgordel.

In Krabbendijke is een vestiging van het Calvijn College. Krabbendijke beschikt over Station Krabbendijke.

Hoewel Zeeland in de 16e eeuw de naam had van de meest calvinistische provincie, waren de Zuid-Bevelanders koningsgezind en katholiekgezind gebleven. Aanvankelijk werden er alleen in Goes en Kapelle-Biezelinge door de nieuwe religie gemeenten gevormd. Tot er aan het einde van de 16e eeuw door de Staten van Zeeland besloten wordt dat ook Zuid-Beveland gereformeerd moet worden. Tegenwerking is er van de kant van de ambachtsheren die bij de oude religie willen blijven.

In 1579 werd er in Goes de eerste classisvergadering gehouden. In de regio zijn er dan zeven gemeenten die een eigen predikant hebben. De Reformatie zet door, behalve in Krabbendijke. Daar duurt het nog 80 jaar voordat men een eigen predikant gaat beroepen. Waarschijnlijk was de toenmalige ambachtsheer van Krabbendijke nog rooms-katholiek. De protestanten kerken tot 1650 in Waarde.

Zijn eerste werk is om te trachten een eigen kerkgebouw te verkrijgen. Op 5 juni 1662 heeft de eerstesteenlegging plaats. Twee keer is deze kerk vergroot. In 1823 waren er plaatsen te kort en in 1902 moest er opnieuw verbouwd worden.

Op 10 maart 1913 vergaderden de kerkvoogden en notabelen opnieuw om over de verbouwing van de kerk te overleggen omdat er geen stoel meer geplaatst kan worden en op de gaanderij naast het orgel waar 30 plaatsen zijn, meestal 60 en meer personen opgehoopt staan. De notulen vermelden dat de toestand onhoudbaar is geworden en er op korte termijn een uitbreiding van de kerk zal moeten plaatsvinden. Een betreffende tekening wordt goedgekeurd. Toch gaat de verbouwing niet door.

Al spoedig daarna komt er een nieuwbouwplan ter tafel. En dat blijkt de voorkeur te hebben boven een derde vergroting. Het afbreken van de bestaande kerk en het bouwen van een nieuwe kerk op dezelfde plaats, alsmede het voorzien van een tijdelijke houten noodkerk, worden aanbesteed aan de laagste inschrijver voor het bedrag van ƒ 28.397,-.

Op 26 april 1914 wordt de nieuwe kerk in gebruik genomen. In de nieuwe kerk is er door de firma Van Vulpen uit Utrecht ook een nieuw orgel gebouwd. Het orgel is nu niet meer origineel, daar er bij restauratiewerkzaamheden wat veranderingen zijn ingevoerd. Uit de oude kerk is wel de preekstoel overgeplaatst en een wandbord met daarop de tien geboden. Het is bevestigd aan de muur rechts van de kansel met daarop het jaartal 1665. Om het aanzien te verfraaien heeft men toen een gelijk wandbord gemaakt met daarop de zaligsprekingen uit Mattheüs 5 : 1-16, wat links van de kansel is bevestigd. Daar staat het jaartal 1914 op.

In de 19e eeuw ontstond er een Gereformeerde Kerk en een Gereformeerde Gemeente. In 1993 had er een scheuring plaats in de Nederlands Hervormde Gemeente, waardoor er een Hervormde deelgemeente werd geïnstitueerd. Die gemeente kerkt in het dorpshuis De Meiboom.
Gereformeerde Gemeente

De plaatselijke Gereformeerde Gemeente is heden ten dage verreweg de grootste kerk van het dorp. De eerste afgescheidenen kwamen bijeen op 24 juli 1836. Dit gebeurde in de wagenmakersplaats van Pieter Kasse. Blijkens gegevens van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Goes werden er bij Kasse godsdienstoefeningen gehouden op 24 juli, 25 september, 30 oktober, 6 november, 13 november en 20 november 1836. Omdat dergelijke bijeenkomsten verboden waren, werd Kasse verschillende keren beboeten uiteindelijk kwam hij in de gevangenis terecht. Men verzocht Huibert Jacobus Budding om ook eens naar Krabbendijke te komen. Zijn eerste dienst hield hij op 9 oktober 1836. In deze dienst werd de Heilige Doop bediend en tevens tevens ging ds. Budding over tot het bevestigen van de eerste ambtsdragers. De gemeente van Krabbendijke werd daarmee officieel geïnstitueerd. Deze dienst werd gehouden in de landbouwschuur van Jacobus Weststrate te Gawege. Als gevolg van dit optreden werd ds. Budding veroordeeld tot een geldboete van honderd gulden. Jacobus Weststrate werd een boete opgelegd van vijftig gulden, terwijl de kerkenraadsleden Adriaan Blok, Johannes Buteyn, Jan Versprille en Dingenis Stroosnijder vijfentwintig gulden moesten betalen. De jonge gemeente van Krabbendijke kwam in die tijd op verschillende plaatsen bijeen. Zo is het bekend dat er in 1837 samenkomsten werden gehouden in de grote boerenwoning van Janna Weststrate aan de Dorpsstraat. Ook kwam men wel eens bijeen op de boerderij van Jacobus Blok in De Valckenissepolder. De gemeente, die vanaf eind 1836 wekelijks diensten belegde, breidde zich gestaag uit. Met name kwamen er nogal wat mensen over uit de plaatselijke Nederlandse Hervormde Kerk. In maart 1837 telde de gemeente al 97 leden.

De eerste steenlegging van het huidige kerkgebouw vond plaats op 29 juni 1929 door ds. M. Hofman, Op 24 januari 1930 vond de ingebruikname plaats, waarbij ds. Hofman preekte uit Psalm 89:16: Welgelukzalig is het volk hetwelk het geklank kent; o HEERE! Zij zullen in het licht Uws aanschijns wandelen.

Het eerste orgel werd op 16 december 1937 in gebruik genomen door ds. J. van den Berg. De prijs van het orgel bedroeg 6600 gulden. Van 1949 tot 1959 werd de gemeente gediend door ds. J. B. Bel. Tijdens diens ambtsperiode vond de watersnood plaats, waarbij verschillende personen omkwamen. Ds. Bel overleed op 15 juli 1959 te Krabbendijke. Op 20 juli werd hij op de algemene begraafplaats begraven.

Geen evenementen binnenkort

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief Krabbendijke en ontvang vanzelf een bericht wanneer er evenementen zijn.

Krabbendijke in het nieuws

'Ik ben met het mes in mijn hand geboren' (video)

Wie aan de Oosterschelde denkt, zal eerder aan mosselen en oesters denken dan aan ham of spek. Toch gebruikt Rob van Velzen uit Krabbendijke het zilte water voor zijn vleeswaren. De oud-slager ontwikk...

'Ik ben met het mes in mijn hand geboren' (video)

Wie aan de Oosterschelde denkt, zal eerder aan mosselen en oesters denken dan aan ham of spek. Toch gebruikt Rob van Velzen uit Krabbendijke het zilte water voor zijn vleeswaren. De oud-slager ontwikk...

'Ik ben met het mes in mijn hand geboren' (video)

Wie aan de Oosterschelde denkt, zal eerder aan mosselen en oesters denken dan aan ham of spek. Toch gebruikt Rob van Velzen uit Krabbendijke het zilte water voor zijn vleeswaren. De oud-slager ontwikk...

'Ik ben met het mes in mijn hand geboren' (video)

Wie aan de Oosterschelde denkt, zal eerder aan mosselen en oesters denken dan aan ham of spek. Toch gebruikt Rob van Velzen uit Krabbendijke het zilte water voor zijn vleeswaren. De oud-slager ontwikk...

Geen ongeluk met beknelling, maar een defecte auto

Meerdere brandweerwagens zijn woensdagavond uitgerukt naar een melding van een verkeersongeluk op de A58 bij Rilland. Er was sprake van een beknelling. Ter plaatste bleek het te gaan om een defec...